zondag 8 maart 2015

Een wandelingetje over het spoor...

Afgelopen Zaterdag was het mogelijk, een legaal wandelingetje over het spoorviaduct voor ze met de sloop beginnen. Je moest er nog redelijk vroeg je bed voor uit ook. Alleen tussen 9 en 12 uur en alléén voor direct omwonenden. Omdat ze dat laatste natuurlijk niet konden controleren zwol de stroom bezoekers gestaag aan met andere nieuwsgierigen. 
Sociëteit Phoenix ligt binnenkort weer aan het water
Waar nu deze rails ligt, loopt straks weer water langs Molen de Roos